Loading...
Latest news

Skylight Loft Premium

Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT PREMIUM technicznie odpowiada systemowi SKYLIGHT PREMIUM. Wyłaz dachowy zapewnia bezpieczne wyjście na dach w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Wyłaz SKYLIGHT LOFT PREMIUM jest oparty na konstrukcji okna dachowego SKYLIGHT PREMIUM. Wykonany został z tych samych materiałów.

Dzięki temu przejął wszystkie parametry okna:

  • ƒƒ posiada te same parametry termiczne, wytrzymałościowe i akustyczne,
  • ƒƒ wyposażony jest w pakiet szybowy 4H- 16- 4T,
  • ƒƒmoże być rozszczelniany klamką w pozycji wietrzenia,
  • ƒƒmożliwość otwierania na prawą lub lewą stronę dachu,
  • ƒƒ jest dostępny w kolorach oblachowania, kołnierzy i PVC charakterystycznych dla okna dachowego SKYLIGHT PREMIUM.