Loading...
Latest news

Termo Loft Premium

Wyłaz dachowy TERMO LOFT PREMIUM technicznie odpowiada systemowi TERMO PREMIUM. Wyłaz dachowy zapewnia bezpieczne wyjście na dach w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Wyłaz SKYLIGHT LOFT jest oparty na konstrukcji okna dachowego SKYLIGHT. Wykonany został z tych samych materiałów.

Dzięki temu przejął wszystkie parametry okna:

  • posiada te same parametry termiczne, wytrzymałościowe i akustyczne,
  • wyposażony jest w pakiet szybowy z tzw. ciepłą ramką tworzywową w standardzie 4H/16TGI+Ar/4T,
  • może być rozszczelniany klamką w pozycji wietrzenia,
  • możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę dachu,
  • jest dostępny w kolorach oblachowania, kołnierzy i PVC charakterystycznych dla okna dachowego SKYLIGHT PREMIUM.