Loading...
Latest news

Wkłady szybowe niskoemisyjne U=1.0

Wkłady szybowe powszechnie wykorzystywane w przeszkleniach konstrukcji okiennych z PVC są jednokomorowe szyby niskoemisyjne U=1,0, nazywane na przykład, „termofloat”. Taka nazwa szyby pochodzi od sposobu produkcji szkła (float) i podstawowej właściwości szyby, czyli niskiej przenikalności cieplnej (termo).