Loading...
Latest news

Wkłady szybowe U=0.5

Wkład szybowy U=0,5 składa się z pakietu trzech tafli szkła oddzielonych Ciepłą Ramką,w którym szyby zewnętrzne zostały pokryte powłokami niskoemisyjnymi, a przestrzeń międzyszybową wypełniono argonem. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby wynosi Uos=0,5 W/m 2K.

Parametry charakteryzujące nową szybę : współczynnik przenikania ciepła Uos=0,5 W/m 2K, budowa  4T-18Ar-4-18Ar-4T (szyby 4mm, obie zewnętrzne pokryte powłokami niskoemisyjnymi, ramki dystansowe 18mm, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem)