Loading...
Latest news

Konglomerat marmurowy

Konglomerat jest materiałem składającym się z wyselekcjonowanych łupków z kamienia naturalnego stanowiącego 95% masy oraz żywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

Parapety z konglomeratu są:

  • łatwe w utrzymaniu czystości
  • trwałe
  • eleganckie
  • w różnych barwach i rodzajach uziarnienia

Kolorystyka